เช็คราคาพิมพ์ที่นี่ ไม่ต้องรอเวลา แค่คลิ๊กเลือก! ได้ราคาเลยทันที!

Check Price!

Loading...
* ระยะเวลาการผลิต 3 วัน หลังจากยืนยันการผลิต
* ราคาโปรโมชั่น สำหรับงานพร้อมพิมพ์ งานด่วน ไม่พับ ไม่เคลือบ
* ค่าส่ง kerry 600 บาท (สำหรับราคาพิมพ์โปรโมชั่น)

Brochure A5 Art 130 gsm.

Brochure A4 Art 130 gsm.

Brochure A3 Art 130 gsm.

Poster A2 130 gsm.

0บาท
Loading...
ราคานามบัตร ขนาด 90*54 mm. ต่อ 1 ชื่อ

กระดาษอาร์ต 250 gsm.
* ระยะเวลาผลิตงาน 2-3 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษอาร์ต 250 gsm. + เคลือบด้าน
* ระยะเวลาผลิตงาน 4 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษอาร์ต 250 gsm. + เคลือบด้าน+ สปอท 1 หน้า
* ระยะเวลาผลิตงาน 5-7 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษอาร์ต 300 gsm.
* ระยะเวลาผลิตงาน 4 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษอาร์ต 300 gsm. + เคลือบด้าน
* ระยะเวลาผลิตงาน 4 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษอาร์ต 300 gsm. + เคลือบด้าน+ สปอท 2 หน้า
* ระยะเวลาผลิตงาน 5-7 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

PVC 200 gsm. กันน้ำ ไม่ฉีกขาด
* ระยะเวลาผลิตงาน 4 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษขาว K-one 210 gsm.
* ระยะเวลาผลิตงาน 4 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษขาว K-one 250 gsm.
* ระยะเวลาผลิตงาน 4 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

กระดาษอาร์ต + เคลือบด้าน + ฟรอยทอง 300 gsm.
* ระยะเวลาผลิตงาน 7-10 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

0บาท
Loading...
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน

กระดาษปอนด์ 80 gsm.

กระดาษปอนด์ 100 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 105 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 130 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน / อาร์ตด้าน 160 gsm.

กระดาษอาร์ต 210 gsm.

กระดาษอาร์ต 250 gsm.

กระดาษอาร์ต 300 gsm.

* กระดาษหนา 210-300 แกรม แนะนำให้เคลือบ เพราะเวลาพับงานพิมพ์อาจจะแตกได้
0บาท
Loading...
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน
Brochure A4 + เคลือบ (พิมพ์ 2 ด้าน)

กระดาษอาร์ต 105 gsm.

กระดาษอาร์ต 130 gsm.

กระดาษอาร์ต 160 gsm.

กระดาษอาร์ต 210 gsm.

กระดาษอาร์ต 250 gsm.

กระดาษอาร์ต 300 gsm.

0บาท
Loading...
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน

กระดาษปอนด์ 80 gsm.

กระดาษปอนด์ 100 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 105 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 130 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน / อาร์ตด้าน 160 gsm.

กระดาษอาร์ต 210 gsm.

กระดาษอาร์ต 250 gsm.

กระดาษอาร์ต 300 gsm.

0บาท
Loading...
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน

กระดาษปอนด์ 80 gsm.

กระดาษปอนด์ 100 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 105 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 130 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน / อาร์ตด้าน 160 gsm.

กระดาษอาร์ต 210 gsm.

กระดาษอาร์ต 250 gsm.

กระดาษอาร์ต 300 gsm.

* เคลือบ UV เงา / OPP เงา / OPP ด้าน ระยะเวลาการผลิต +3 วัน
* กระดาษหนา 210-300 แกรม แนะนำให้เคลือบ เพราะเวลาพับงานพิมพ์อาจจะแตกได้
0บาท
Loading...
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน

กระดาษปอนด์ 80 gsm.

กระดาษปอนด์ 100 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 105 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 130 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน / อาร์ตด้าน 160 gsm.

กระดาษอาร์ต 210 gsm.

กระดาษอาร์ต 250 gsm.

กระดาษอาร์ต 300 gsm.

* เคลือบ UV เงา / OPP เงา / OPP ด้าน ระยะเวลาการผลิต +3 วัน
* กระดาษหนา 210-300 แกรม แนะนำให้เคลือบ เพราะเวลาพับงานพิมพ์อาจจะแตกได้
0บาท
Loading...
โบรชัวร์ A4 x 3 พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

กระดาษปอนด์ 80 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน

กระดาษปอนด์ 100 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน

กระดาษอาร์ตมัน 105 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 4-5 วัน

กระดาษอาร์ตมัน 130 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน

กระดาษอาร์ตมัน / อาร์ตด้าน 160 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน

กระดาษอาร์ต 210 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน

กระดาษอาร์ต 250 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน

กระดาษอาร์ต 300 gsm.
* ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน

* กระดาษหนา 210-300 แกรม แนะนำให้เคลือบ เพราะเวลาพับงานพิมพ์อาจจะแตกได้
0บาท
Loading...
Postcard 5*7 นิ้ว (ขนาดมาตรฐาน)
กระดาษอาร์ต 250 gsm.

กระดาษอาร์ต 250 gsm. + เคลือบด้าน

กระดาษอาร์ต 250 gsm. + เคลือบด้าน + สปอท 1 หน้า

กระดาษอาร์ต 300 gsm.

กระดาษอาร์ต 300 gsm. + เคลือบด้าน

กระดาษอาร์ต 300 gsm. + เคลือบด้าน + สปอท 2 หน้า

0บาท

Loading...
กระดาษอาร์ต 250 gsm. ไม่ต้องติดกาว
F001/F002/F007/F008/F009

กระดาษอาร์ต 250 gsm. ติดกาวกระเป๋า 1 ข้าง
F005/F010/F011/F012

กระดาษอาร์ต 250 gsm. ติดกาวกระเป๋า 2 ข้าง
F006/F013

กระดาษอาร์ต 300 gsm. ไม่ต้องติดกาว
F001/F002/F007/F008/F009

กระดาษอาร์ต 300 gsm. ติดกาวกระเป๋า 1 ข้าง
F005/F010/F011/F012

กระดาษอาร์ต 300 gsm. ติดกาวกระเป๋า 2 ข้าง
F006/F013

กระดาษอาร์ต 350 gsm. ไม่ต้องติดกาว
F001/F002/F007/F008/F009

กระดาษอาร์ต 350 gsm. ติดกาวกระเป๋า 1 ข้าง
F005/F010/F011/F012

กระดาษอาร์ต 350 gsm. ติดกาวกระเป๋า 2 ข้าง
F006/F013

ค่าเคลือบเงา / เคลือบด้าน / สปอท กรุณาสอบถาม
0บาท
Loading...
สติ้กเกอร์เงา / สติ้กเกอร์ด้าน / สติ้กเกอร์ใส กันน้ำ
0บาท
Loading...
กระดาษปอนด์ 80 gsm. / 100 gsm.
กระดาษอาร์ตมัน 105 gsm. / 130 gsm. / 160 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 210 gsm. / 250 gsm.
กระดาษการ์ดขาว K-one 210 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 300 gsm.

0บาท
Loading...
กระดาษปอนด์ 80 gsm. / 100 gsm.
กระดาษอาร์ตมัน 105 gsm. / 130 gsm. / 160 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 210 gsm. / 250 gsm.
กระดาษการ์ดขาว K-one 210 gsm.

กระดาษอาร์ตมัน 300 gsm.

0บาท
Loading...
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 6*8 นิ้ว / อาร์ต การ์ด 250 gsm.

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 9*7 นิ้ว / อาร์ต การ์ด 250 gsm.

* ระยะเวลาการผลิต 7-12 วัน
0บาท
Loading...
*ขนาดมาตรฐาน / Block A สี่เหลี่ยม 9*9 cm
*ขนาดมาตรฐาน / Block B วงกลม 8.5*8.5 cm
* ระยะเวลาการผลิต 7 วัน

กระดาษ K-one 210 gsm.

กระดาษ K-one 250 gsm.

0บาท

* ราคานี้เป็นราคาคร่าวๆ เมื่อต้องการพิมพ์งานกับเรา กรุณาขอใบเสนอราคากับทีมงานอีกครั้ง

ต้องการพิมพ์งานกับเรา